"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Talkas 2018. gadā

03.03.18.
Pavasaris nāk ar atmodu dabā un teritorijas sakopšanas darbiem. Šogad R. Blaumaņa muzejā “Braki” talkojām 18. aprīlī – dienu pēc rakstnieka vārda svētkiem. Tā bija jauka satikšanās ar muzeja draugiem, brīvprātīgajiem un sabiedrotajiem, kas vēlas, lai “Braki” būtu skaisti un sakopti...

Regulāri talkā piedalās biedrība “Vidzemes augstienes meži” Birutas Nebares vadībā. Paldies čaklajam un darbīgajam pulciņam, kas apņēmības pilni kopa bērzu birztaliņu ap Zibensšķelto akmeni un skulptūru “Edgars”. Ik gadu ir kāds kritušais vai bīstamais koks, kā arī izzāģējami saaugušie krūmi.

Talkā atbildīgi strādāja Ērgļu novada pašvaldības darbinieki, sakopjot augļu dārzu ap muzeja administrācijas ēku, izkopjot ābelītes, kurām sausie un liekie zari jāizzāģē. Īpaši labi to veica Mārīte Gailīte.

Vistālākais palīgs bija Bruno Podiņš, kurš mērojis ceļu no Cesvaines. Viņam patīk talkas gars un kopā būšana. Bruno izkopa gan augļu kokus, gan košumkrūmus, veidojot skaistu un tīkamu zaru vainagu.

Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienības audzēkņi – arboristi jau kādas dienas iepriekš pastrādāja talkas ietvaros, izkopjot ābelītēm zaru vainagus. Paldies Andrim Spailem par atbalstu.

Kad labs darbs padarīts, tad gaida sātīgas pusdienas. Par tām galvenā atbildīgā bija Anna Kuzina, un viņai tiešām viss sanāca godam – garda putra ar īpašo mērci. Šajā talkā bija arī pārsteigums – dziedošās sievas no ansambļa “Pīlādzītis”. Viņas iepriecināja talciniekus ar jaukām un skanīgām dziesmām. Kopīgi atcerējāmies un pieminējām “Braku” uzticīgo talkotāju Emmu Ceru, kura šopavasar uz visu noraudzījās no mākoņu maliņas… Paldies, Emma, ka tu bija un par tavu uzticību muzejam, mums tevis pietrūka, pat divas dziesmas tika veltītas tieši tev.

Talka aizvadīta, un labs darbs paveikts. “Braki” priecājas par katru, kas palīdz gan ar darbu, gan labu padomu, gan pasākumu organizēšanā. Tikai kopā varam paveikt ko lielu un varenu.
 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite