"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursi

No 2005. gada Ērgļu novada pašvaldības R. Blaumaņa memoriālais muzejs Braki sadarbībā ar biedrību „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” organizē R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursu skolu jaunatnei. Ir liela atsaucība no dažādiem Latvijas rajoniem. 1. konkursā piedalījās 270 skolēnu, otrajā – 306, trešajā – 246, ceturtajā – 245, piektajā – 165, sestajā – 243, septītajā - 207, astotajā - 222, devītajā - 214, desmitajā - 281, vienpadsmitajā - 223, divpadsmitajā - 209, trīspadsmitajā - 144, četrpadsmitajā - 158, piecpadsmitajā - 164, sešpadsmitajā - 142, septiņpadsmitajā - 143, astoņpadsmitajā - 173, deviņpadsmitajā - 147. Lielākā daļa domrakstu ir kvalitatīvi, ar nopietnām un dziļām pārdomām, pētnieciski. Domrakstos audzēkņi atklāj, ka R. Blaumaņa darbi ir mūsdienīgi un aktuāli arī 21. gadsimtā. Rakstot savas pārdomas, tiek meklētas atbildes uz daudzām problēmām – par bērnu un vecāku attiecību samezglojumiem, par jaunieša vietu sabiedrībā, par dzīves vērtību skalu, par patiesu, godīgu un aprēķina mīlestību, par savu māju apziņu un pasaulīgiem labumiem, par patiesību un meliem u.c. Darbi sevī ietver mūsdienu jaunatnes skatījumu uz dižo klasiķi R. Blaumani, tās ir godīgas atbildes par to, vai rakstnieks ir aktuāls, vai viņa daiļdarbi ir jālasa un jāmāca skolā. Jā, R. Blaumanis ir mūsdienīgs, jaunieši viņa darbus lasa labprāt un atrod dzīvesgudras, patiesas vērtības. R. Blaumanis ir viens no tiem retajiem rakstniekiem, kurš caur gadu gadiem ieņem stabilu vietu mācību programmās līdzās citiem latviešu dižrakstniekiem. Par to, ka R. Blaumanis mūsdienu jaunatnei ir vajadzīgs, liecina „Braku” muzeja biežie skolēnu apmeklējumi un R. Blaumaņa konkursa popularitāte un izglītības iestāžu atsaucība.

2010. gadā bija jaunums - konkurss skolotājiem, rakstot radošu darbu "Mans Rūdolfs Blaumanis". Tika saņemti 25 pedagogu darbi - vēstules, miniatūras, dzeja, tēlojumi, teikas, pētnieciski un dziļu pārdomu darbi.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite