"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Pasākumi 2023. gadam

„Braku” muzeja plānoto pasākumu plāns

2023. gads 

1. janvāris – Rūdolfam Blaumanim 160. Piemiņas brīdis Blaumaņa kapos. Ciemošanās Rīgā E. Smiļģa Teātra muzejā – pasākums „Sarunas Smiļģa kabinetā. R. Blaumanim 160”

27. janvāris – pasākums Ērgļu saieta namā “Būt visam labam par ceļa rādītāju. R. Blaumanim 160”

19. aprīlis – Rūdolfa dienas talka.

10. maijs – „Braku” muzeja 64. darba sezonas atklāšana.

13. maijs – Muzeju nakts 2023. Tēma „Radīšana”.

22. jūnijs – Jāņu ielīgošana

Vasara – brīvdabas izrādes

6. augusts – Blaumaņu dzimtas 4. salidojums.

2. septembris – R. Blaumaņa nāves 115. atcere.

27. septembris – Miķeļdienas pasākums kopā ar tautas mūzikas kopu „Pulgosnieši”.

2. decembris – R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursa noslēguma pasākums.

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite