"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Pavasara talka, 2023. gada 19. aprīlis

03.03.23.
19. aprīlī notika Rūdolfa dienas talka, kurā piedalījās Ērgļu vidusskolas 10. klases skolēni un viņu audzinātāja Indra Rone, Centrālvidzemes virsmežniecības Madonas mežniecības Ērgļu nodaļas mežziņi, Ērgļu apvienības pārvaldes īpašuma uzturēšanas darbinieki, muzeja draugi un brīvprātīgie.
Šogad īpaši kuplā pulkā.
Skolēni skolotājas Indras Rones un muzeja vadītājas Zintas Saulītes vadībā ābeļdārzā un pie pirts dīķa grāba pērnās lapas, lasīja kritušos zarus, līdzināja cūku rakumus. Piedaloties SIA „Lenzs Z” un Ērgļu apvienības pārvaldes īpašuma uzturēšanas darbiniekiem, kuri strādāja ar traktortehniku, bija iespēja no „Braku” pagalma izcelt un aizvest prom lielos akmeņus un vecos celmus, kā arī nolīdzināt bedres. Ērgļu apvienības pārvaldes strādnieki izkopa arī ābelītēm zaru vainagus, lai tie ir skaisti un veselīgi. Centrālvidzemes virsmežniecības Madonas mežniecības Ērgļu nodaļas mežziņi galvenokārt strādāja Jāņkalniņā, kur sagatavoja Jāņu ugunskuru, kura izveidē tiešām bija vajadzīgi stipri vīri, jo oša koka baļķi bija jāsazāģē un jāsaskalda. Muzejā ik gadu pavasara talkās piedalās Armands Reinis no Vestienas pagasta – ar lielu rūpību un atbildību veicot uzticēto – šoreiz izzāģējot krūmājus. Tikpat atbildīgs ir Bruno Podiņš no Cesvaines. Arī viņš jau daudzus gadus mēro tālo ceļu, lai būtu Ērgļos un „Brakos” un palīdzētu talkā.

Ir prieks, ka šogad atsaucās tik kupls pulks talcinieku un paveicām lielus darbus. Īpaša pateicība jaunajai paaudzei – Ērgļu vidusskolas 10. klasei. Jaunieši strādāja godam un padarīja neticami daudz, pat palīdzēja pie pagalma līdzināšanas, kad izcēla akmeņus, veda zemi un to veica ar lielu azartu un enerģiju.

Kad labi pastrādāts, saimes istabā smaržoja zupa un pīrādziņi. Pie pusdienu galda pārrunājām paveikto un kalām nākotnes plānus par citām talkām un labiem darbiem muzejam. Paldies visiem talciniekiem. „Braku” muzeja sezona var sākties.
 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite