"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Ieskats īsfilmā „Braki gadalaikos”

28.09.10.
Filmā redzami notikumi un pa- sākumi muzejā, kuros apmeklē- tājiem ir iespējams piedalīties visa gada garumā - gan rosīgās ikgadējās pavasara talkas, gan Līgo dienas jautrās un atraktīvās teātra izrādes un līgošana Jāņ- kalniņā, gan dažādas tematiskās muzejpedagoģiskās program- mas un daudzi citi pasākumi. Mums ir liels prieks par to, ka R. Blaumaņa literārās prēmijas 6. konkursa noslēguma pasāku- ma dalībniekiem - skolēniem ļoti patika viens no īsfilmas sižetiem - "Velniņu darbi un nedarbi" un ka dažu skolēnu vecāki bija ieradušies uz šo konkursu, tieši īsfilmas pirmiz- rādes mudināti, ka arī novada amatpersonas un viesi no apkārtējo novadu muzejiem ļoti atzinīgi novērtēja mūsu darba rezultātu un vēlēja veiksmi turpmākajām radošajām idejām! Liels paldies visiem!
 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite