"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Ziņas un jaunumi | Arhīvs

Ieskats R. Blaumaņa literārās prēmijas 18. konkursa materiālos

2022. gada 3. decembrī notika R. Blaumaņa literārās prēmijas 18. konkursa noslēguma pasākums. Šogad saņēmām 175 domrakstus, kurus bija iesūtījuši 173 skolēni. Uz apbalvošanas ceremoniju bija uzaicināti 74 skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem. Lasīt vairāk...

Aizvadīta „Braku” muzeja 63. sezona

Oktobra mēnesis „Braku” muzejā ir laiks, kad atskatīties uz paveikto, analizēt, vērtēt un plānot nākamo darba sezonu. 2022. gada 1. janvāris aizsākās ar Rūdolfa Blaumaņa 159. dzimšanas dienu, kad tika aizdegtas svecītes rakstnieka atdusas vietā. Pavasaris ir muzeja teritorijas sakopšanas laiks. Lai darbi ritētu raitāk, 27. aprīlī organizējām Rūdolfa dienas talku. 14. maijā pēc divu gadu Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem atkal notika Muzeju nakts, kas pulcēja gan lielus, gan mazus. Īpašs notikums bija āra kino, kā ierasts, apmeklētāji varēja aizrautīgi darboties radošajās darbnīcās un baudīt īpašo Muzeju nakts kafejnīcu. Lasīt vairāk...

2022. gada Brīvdabas izrādes

19. jūnijā skatītājus priecēja Vecpiebalgas teātris „Sumaisītis” ar brīvdabas izrādi – R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”.

10. septembrī gaidījām ciemos Valmieras Viestura vidusskolas 12. klases skolēnus, lai noskatītos brīvdabas izrādi – R. Blaumanis „Trīnes grēki”. Lasīt vairāk...

Dzejniecei Zinaīdai Lazdai - 120!

Dzejniecei Zinaīdai Lazdai (1902–1957) 2022. gadā aprit 120 gadi. „Braku” muzejs sadarbībā ar apvienību „Mana Filmu Studija” ir izveidojis jubilejas raidījumu, kuru caurvij „Braku” muzeja vadītājas Zintas Saulītes veidotais Z. Lazdas dzīvesstāsts. Interesantus faktus pastāsta ilggadēja Madonas muzeja literatūras sektora vadītāja un novadpētniece Dace Zvirgzdiņa, skolotājas Mārīte Breikša un Indra Rone, Ērgļu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Dreiblate, Jumurdas bibliotēkas vadītāja Agita Opincāne. Lasīt vairāk...

Annas Kuzinas piemiņai

Anna Kuzina – ilggadēja „Braku” muzeja vadītāja, novadpētniece, grāmatu autore, vispusīga un radoša personība. Viņas dzīve aizritēja nemitīgā darbā un kustībā, tomēr slimība arvien vairāk atņēma spēkus un enerģiju, līdz 2021. gada 2. jūlijā aprāvās Annas mūžs. Taču viņa joprojām dzīvo mūsu atmiņās, labajos darbos un uzrakstītajās grāmatās. Anna Kuzina ir mūsējā, ērglēniete, mūsu lepnums un dārgums. Lasīt vairāk...

Muzeju nakts 2022, 14. maijs

“Skroderdienas Silmačos” – mūsu latviskuma vērtība

Apmeklētāju skaits - 215 Lasīt vairāk...

Talkas 2022. gadā

Pavasara talka notika 27. aprīlī, piedaloties Ērgļu apvienības pārvaldes darbiniekiem un mežziņiem.

Tika izkoptas ābelītes, grābtas pērnās lapas un izzāģēti krūmāji, īpaši sakopjot teritoriju pie pirtiņas.

Miķeļdienas tradīciju godināšana "Brakos"

Latviešu tautas tradīcijas un muzejs "Braki" ir nešķirami jēdzieni! Miķeļdienas pasākumā 2021. gada rudenī uzzinājām daudz interesanta! Paldies TMK "Pulgosnieši" par folkloras tradīciju godināšanu! Vēlam neizsīkstošu enerģiju "Pulgosniešu" vadītājai Vinetai Dāvei par Ērgļu puses folkloras tradīciju izpēti un folkloras kopas dalībniekiem - spēku arī turpmāk iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar latviešu tradīcijām un ierašām! Lasīt vairāk...
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite